מידע ומאמרים מידע ומאמרים

מידע ומאמרים

...

השינויים בשכר הדירה בישראל בשנות משבר הדיור 2015-2008

  • עופר רז-דרור, סקר בנק ישראל 90
  • מידע ומסמכים
  • 01.03.2019

במחקר זה אני מתאר אנומליה שמצאתי בשוק השכירות בישראל: שני נתונים מרכזיים שמפרסמת הלמ"ס באשר לשינויים במחירי השכירות אינם עולים בקנה אחד.

...

דו”ח מצב המדינה - חברה כלכלה ומדיניות 2018

  • סדרת הרברט מ' סינגר, בעריכת אבי וייס, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
  • מידע ומסמכים
  • 01.01.2018

דו”ח מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

...

מה יהיה בענף הנדל"ן? חברות ציבוריות לא יוכלו לשרת את החוב; מחירי המשרדים ירדו; אנשים ישכרו דירות במקום לרכוש

  • עופר רז דוד, אפרת שמיר, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד ראש הממשלה
  • מידע ומסמכים
  • 01.06.2017

משבר הדיור שהחל בשנת 2008 התבטא בעליות מחירים חדות בשכר הדירה ובמחירי הדירות. ואולם, בעוד הנפגעים הגדולים מן המשבר הם שוכרי הדירות, היקף הנתונים על שוק השכירות מצומצם יחסית.